Dobrý deň,

vítame Vás na webovej stránke NEPOČUJÚCI.SK.

Približuje Vám kultúru Nepočujúcich a krásu posunkového jazyka.

Tieto stránky sú priebežne doplňované, aby sme Vám umožnili získať maximum užitočných informácií z kultúry Nepočujúcich a z krásy posunkového jazyka.

15. septembra - 16. septembra Poprad Medzinárodný deň Nepočujúcich
16. septembra Liptovská Sielnica Celoslovenské stretnutie rodín a priateľov detí s poruchou sluchu
21. septembra - 23. septembra Trnava Slovenský deň Nepočujúcich
29. septembra - 1. októbra Vysoké Tatry Deaf RYSY 2017 - Mountain Watch
13. októbra - 15. októbra Bazilej, Švajčiarsko LESICO
1. novembra - 4. novembra Barcelona, Španielsko Európska konferencia o preklade Biblie do posunkového jazyka
8. novembra - 10. novembra Budapešť, Maďarsko 3. Medzinárodná konferencia WFD