Elektronický časopis Myslímovinky
  • dvojmesačník – trojmesačník – informačný bulletin nielen o činnostiach občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
  • vydáva ho Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
  • e-mail: myslimovinky@gmail.com
  • web: www.myslim.sk/index.php?…
myslimovinky

Časopis Gaudium

gaudium

Časopis Humanita

humanita