Osud mu zmenil Angličan , 8. septembra 2009

Zdroj: Časopis Slovenka

Pokračovanie článku
Hluché prostitútky , 20. mája 2009

Zdroj: emma.pluska.sk

Pokračovanie článku