Kluby sú miesta, kde sa stretávajú Nepočujúci (klubové stretnutia Nepočujúcich):

Banská Bystrica

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

 • miesto stretnutia: Kapitulská 21, Banská Bystrica
 • čas stretnutia: posledná nedeľa v mesiaci od 15.00 hod.
 • web: www.kcns.sk
klub v BB


Bratislava

Bratislavský spolok Nepočujúcich 1930

 • miesto stretnutia: Haanova 10, Bratislava
 • čas stretnutia: v sobotu od 17.00 do 22.00 hod.
 • web: www.bsn1930.wbl.sk
BSN 1930

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

klub v Bratislave

Rodinné centrum Prešporkovo

Športový klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava

 • miesto stretnutia: Trnavská 33/a, Bratislava
 • čas stretnutia: v utorok a vo štvrtok od 16.00 hod.
 • e-mail: sksn1947bratislava@gmail.com

Dolný Kubín

neformálne stretnutie (bez občianskeho združenia)

 • miesto stretnutia: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín
 • čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 15.00 do 19.30 hod.

Hlohovec

Hlohovecký spolok nepočujúcich

 • miesto stretnutia: M.R.Štefánika 3, Hlohovec
 • čas stretnutia: v nedeľu od 9.00 do 11.00 hod.
 • email: deafhlohovec@gmail.com
klub v Hlohovci


Humenné

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Bowling club Zimný štadión, Štefánikova ulica, Humenné
 • čas stretnutia: posledný piatok v mesiaci od 17.00 do 20.00 hod.

Košice

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Kováčska 65–67, Košice
 • čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 21.00 hod.
 • web: http://sknke.webnode.sk/

Kremnica

Centrum Nepočujúcich ANEPS


Levice

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Tekovská 6, Levice
 • čas stretnutia: každý nepárny týždeň v sobotu od 14.00 do 18.00 hod.
 • e-mail: gaboprasna@gmail.com

Martin – Vrútky

Centrum Nepočujúcich ANEPS


Nitra

Effeta

 • miesto stretnutia: Samova 4, Nitra
 • čas stretnutia: v nedeľu od 16.45 do 18.00 hod. (po omši)
 • web: www.effeta.sk

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Okániho 6, Nitra
 • čas stretnutia: každý piatok od 17.00 do 21.00 hod.

Nová Dubnica

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Ul. Cyrila a Metoda 22
 • čas stretnutia: každý párny týždeň vo štvrtok od 18.00 do 21.00 hod.
 • web: www.cnanepsnovadubnica.wbl.sk
kluv v Novej Dubnici


Nové Zámky

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Šurianska 5, Nové Zámky
 • čas stretnutia: v stredu od 15.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 9.30 do 18.00 hod.
 • web: www.sknnovezamky.weblahko.sk

Piešťany

Piešťanský spolok nepočujúcich

 • miesto stretnutia: A. Hlinku 41, Piešťany
 • čas stretnutia: každý druhý týždeň v piatok od 15.00 do 19.00 hod.
 • e-mail: deaf.piestany@gmail.com

Poprad

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Nábrežie J.Pavla 2, č 439/16, Poprad
 • čas stretnutia: v piatok od 15.00 do 20.00 hod.

Prešov

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Požiarnická 17, Prešov
 • čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 16.00 do 20.00 hod.

Prievidza

Prievidzský spolok nepočujúcich

 • miesto stretnutia: Š. Závodníka 488/18 (v objekte materskej škôlky, vchod z ulice J.G.Tajovského)
 • čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 18.00 hod.
 • web: www.pdsn.sk

Púchov

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Obrancov mieru 1158, Púchov
 • čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 20.00 hod.

Senica

Klub nepočujúcich Senica

 • miesto stretnutia: Hviezdoslavova 388, Senica
 • čas stretnutia: každý nepárny týždeň v sobotu od 13.00 do 18.00 hod.

Skalica

Základná organizácia TASPO

 • miesto stretnutia: Kráľovská 9 (Domov sociálnych služieb), Skalica
 • čas stretnutia: prvý piatok v mesiaci od 13.00 do 15.00 hod.
 • e-mail: milanstross@gmail.com

Spišská Nová Ves

Centrum Nepočujúcich ANEPS


Šaľa

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Družstevná ulica (bývalá škôlka), Šaľa
 • čas stretnutia: raz do mesiaca v sobotu okrem letnej sezóny (23.6., 8.9., 6.10., 10.11., 15.12.)

Topoľčany

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Pribinova 14, Topoľčany
 • čas stretnutia: každý párny týždeň v piatok od 16.00

Trenčín

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: P. Bezruča 1012, Trenčín
 • čas stretnutia: v nedeľu od 15.00 do 19.30 hod.
 • web: www.nepocujem.weblahko.sk
klub v Trenčíne

ŠKN Trenčín

 • miesto stretnutia: 28.októbra 2, Trenčín
 • čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 17.00 do 22.00
 • web: http://skntrencin.wbl.sk/

20140502_175656

Trnava

Trnavský spolok nepočujúcich

 • miesto stretnutia: Konštantina Čulena 12, Trnava
 • čas stretnutia: v sobotu od 15.00 hod.
 • web: www.deaftsn-sk.webnode.sk
P2090855 P2090857


Zlaté Moravce

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Mojmírova 6, Zlaté Moravce
 • čas stretnutia: každý párny týždeň v nedeľu od 15.00 do 19.00 hod.

Zvolen

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Bernolákova 1, Zvolen
 • čas stretnutia: v piatok od 15.00 do 22.00
 • web: www.cn-zvolen.wbl.sk
klub vo Zvolene


Žilina

Centrum Nepočujúcich ANEPS

 • miesto stretnutia: Lichardova 44, 010 01 Žilina
 • čas stretnutia: v piatok od 17.00 do 22.00 hod. (nedoslýchaví – v stredu od 13.00 do 17.00 hod.)
 • web: www.anepszilina.weblahko.sk