1. Akustik plus, s.r.o., Krížna 4, 811 07 Bratislava, e-mail: akustik@akustik.sk web: www.akustik.sk
  1. Audiofon, s.r.o., Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica, e-mail: audiofon@audiofon.sk, web: www.audiofon.sk
  1. Audioprotetika Dunaj, Čachtická 8, 831 06 Bratislava, e-mail: audioprotetika@audioprotetika.sk, web: www.audioprotetika.sk
  1. CIS Slovakia spol. s r.o., Grosslingova 58, P.O.BOX 217, 814 99 Bratislava, e-mail: admin@cis-slovakia.sk, web: www.cis-slovakia.sk
  1. EFFETA – CHRÁNENÁ DIELŇA predaj kompenzačných pomôcok, Štefánikova 50, 949 01 Nitra, e-mail: prezident@effeta.sk; effetamarketing@gmail.com, www: http://effeta-chranenadielna.sk/?…
  1. Hansaton Slovakia, s.r.o., Záborského 16, 831 03 Bratislava
  1. Oticon, Obchodná 30, 811 06 Bratislava, e-mail: oticon@centrum.sk, web: www.oticon.cz
  1. Protetika, a.s., rôzne mestá Slovenska (pozrite sa na zadanej webovej stránke), web: http://www.protetika.sk/index.php?…
  1. Vantech, s.r.o., Poštová 1, 040 01 Košice, e-mail: spolocnost@vantech.sk, web: www.vantech.sk
  1. Vizkom, Jarková 4, 080 01 Prešov, e-mail: vizkom@vizkom.sk, web: www.vizkom.sk/pomocky.html
  1. WIDEX – SLOVTON Slovakia s.r.o., web: www.widex-slovton.sk