novinky

Občianske práva (IV), 19. júla 2012
Pribudli videoklipy v slovenskom posunkovom jazyku k Ústave SR č. 460/1992 Zb. - vybraný odsek č. 12 a k Oznámeniu Ministerstva zahraničných vecí SR č. 588/2001 Z. z. – Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.
Pokračovanie článku
Občianske práva (III), 19. júla 2012
Pridali sa videoklipy v slovenskom posunkovom jazyku k Bruselskej deklarácii a k Zákonu o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
Pokračovanie článku
Občianske práva (II), 19. júla 2012
Pridali sa videoklipy v slovenskom posunkovom jazyku k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím - vybrané pasáže.
Pokračovanie článku
Umelecké tlmočenie hudby, 19. júla 2012
Pridali sa videoklipy v umeleckom tlmočení pri hudbe.
Pokračovanie článku
Zoznamy tlmočníkov a osobných asistentov, 19. júla 2012
Pridali sa zoznamy tlmočníkov a osobných asistentov vykonávajúcich úkon tlmočenia.
Pokračovanie článku
Občianske práva (I), 19. júla 2012
Pridali sa videoklipy v slovenskom posunkovom jazyku k Odporúčaniu 1598 (2003) – Ochrane posunkových jazykov v členských štátoch Rady Európy, k Zákonu č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách – vybrané pasáže, k Zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – vybrané pasáže a k Zákonu č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch – vybrané pasáže.
Pokračovanie článku