Uvádzame tie občianske združenia nepočujúcich a pre osoby s poruchou sluchu na Slovensku, ktoré sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR (k 1.12.2012).
Občianske združenia zamerané na činností miestnych klubov, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 11

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na šport, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 38

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na rôzne činnosti, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 4

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na oblasť detí a mládeže v školách, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 11

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na oblasť mládeže, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 6

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na oblasť tlmočníctva, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 2

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na rodičov nepočujúcich detí, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 2

Pokračovanie článku
Neurčené občianske združenia, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 4

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na osoby s hluchoslepotou, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 2

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na užívateľov kochleárneho implantátu, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 1

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na oblasť kultúry a vzdelávania, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 5

Pokračovanie článku
Občianske združenia zamerané na sociálnu oblasť, 24. februára 2012

Počet občianskych združení zaregistrovaných na MV SR: 10

Pokračovanie článku