Oblasti tlmočenia osobného asistenta – napr.:

 • úradný styk (nie právne záležitosti),
 • u lekára,
 • vybavovanie vo finančnej inštitúcii (jednoduché informačné záležitosti),
 • vybavovanie na úradoch,
 • tlmočenie prednášok na vysokej škole (individuálne),
 • tlmočenie bohoslužby (individuálne),
 • tlmočenie spoločenského podujatia,
 • tlmočenie autoškoly (individuálne),
 • tlmočenie rekvalifikačného kurzu (individuálne),
 • pohovor s učiteľom dieťaťa,
 • rodičovské združenie,

Zoznam osobných asistentov:

a) Banskobystrický kraj:

 • Kristína Brnčová, Banská Štiavnica, práca: Kremnica, e-mail: kristina.brncova@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku
 • Lucia Novodomcová, práca: Kremnica, mobil: 0907 035 103, email: l.novodomcova@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku

b) Bratislavský kraj:

 • Oto Čihák, Bratislava, mobil: 0911 556 556, e-mail: otocihak@centrum.cz, tlmočenie v posunkovom jazyku (bez certifikátu) a artikulačné tlmočenie (bez certifikátu)
 • Izabela Golejová, Stupava, mobil: 0948 555 067, e-mail: izabela.golejova@yahoo.com, tlmočenie v posunkovom jazyku
 • Renáta Juríčková, Bratislava, mobil: 0907 667 557, e-mail: renata.jurickova@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku
 • Monika Tomaníčková, Bratislava, mobil: 0944 160 667, e-mail: monikatomanickova@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku (certifikát)

c) Nitriansky kraj:

 • Vladimíra Beliková (nepočujúca), Nitra, mobil: 0908 078 177, e-mail: wladka_h@yahoo. com, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie
 • Lýdia Lošonciová, Nitra, mobil: 0905 173 292
 • Dávid Marci, Nitra, mobil: 0908 958 382, e-mail: davidmarci5@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie
 • Stanislav Morávek, Nitra, mobil: 0905 173 292, e-mail: volunteer@effeta.sk, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie
 • Anna Šmehilová st., Nitra, mobil: 0905 173 292, e-mail: prezident@effeta.sk, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie
 • Anna Šmehilová ml., Nitra, mobil: 0905 173 292, e-mail: effeta@effeta.sk, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie

d) Žilinský kraj:

 • Jana Cádriková, Žilina, mobil: 0908 403 341
 • Jana Filipová, Žilina, mobil: 0908 436 721
 • Jozef Málik, mobil: 0904 631 996
 • Jaroslav Smatana, Považská Bystrica, mobil: 0908 916 267

Ak ste osobný asistent vykonávajúci úkon tlmočenia a získal osvedčenie od ATLPRENES (www.atlprenes.szm.sk) a chcete byť zaradený do tohto zoznamu, potrebovali by sme od vás tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • mesto bydliska alebo práce,
 • kontakt: číslo mobilu a emailová adresa,
 • typ tlmočenia: tlmočenie v posunkovej reči x artikulačné tlmočenie x taktilné tlmočenie pre hluchoslepých.

Údaje môžete poslať na emailový kontakt: info@nepocujuci.sk.