Anketa o kvalite skrytých titulkov

 • BARTALOVÁ, A. Anketa o kvalite skrytých titulkov. Infonep, roč. 1, č. 7, s. 18–19.

Automatické titulkovanie živých relácií Českej televízie – súčasný stav a výhľad do budúcna

 • MÜLLER, L. Automatické titulkování živých poradů České televize – současný stav a výhled do bodoucna. In Www.helpnet.cz: Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 26.3.2012 [cit. 2012–04–11]. Dostupné z WWW: <www.helpnet.cz/…wn_52440.pdf>.

Hybridná kniha – nová verzia kombinovaného prístupu k informáciám

 • HLADÍK, P. – GŮRA, T. Hybridní kniha – nová verze kombinovaného přístupu k informacím. In Www.helpnet.cz: Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 26.3.2012 [cit. 2012–04–11]. Dostupné z WWW: <www.helpnet.cz/…wn_52422.pdf>.

Konferencia „Technológia a vzdelávanie nepočujúcich“

 • FALTÍNOVÁ, R. – SKLENÁK, T. Konference „Technologie a vzdělávání neslyšících“. Infozpravodaj, 2010, roč. 18, č. 4, s. 22–23.

Nové možnosti využitia videokonferencie pre sluchovo postihnutých

 • FILANOVÁ, J. – MORDELOVÁ, A. Nové možnosti využitia videokonferencie pre sluchovo postihnutých. EE, VOL X. NO X/S, 2008, s. 1–4.

Novinky na poli informačných a komunikačných technológií pre nepočujúcich

 • FELGEROVÁ, J. Novinky na poli informačních a komunikačních technologií pro neslyšící. Infozpravodaj, 2011, roč. 19, č. 4, s. 16–17.

Pomôcky pre študentov so sluchovým postihnutím

 • KIGYÓSI, M. Pomôcky pre študentov so sluchovým postihnutím. In Kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie pre študentov so zdravotným postihnutím [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 [cit. 2011–08–05]. Dostupné z WWW: <http://cezap.sk/…cky.pdf/view>.

Problematika titulkovania televíznych relácií

 • BARTALOVÁ, A. – ŠAUŠA, M. Problematika titulkovania televíznych relácií. In Www.helpnet.cz: Informační portál pro osoby se specifickými potřebami. [online]. 26.3.2009 [cit. 2012–04–11]. Dostupné z WWW: <http://www.helpnet.cz/…tace/24808-3>.

Quo vadis, skryté titulky na Slovensku?

 • BARTALOVÁ, A. Quo vadis, skryté titulky na Slovensku? In Www.helpnet.cz: Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 26.3.2012 [cit. 2012–04–11]. Dostupné z WWW: <www.helpnet.cz/…evky/52441-3>.

Simultánny prepis hovorenej reči pri súde

Práca s počítačom

 • Šarina, Pavel. Práca s počítačom. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Systém Polygraf pre sledovanie zápisu hovoreného prejavu v reálnom čase

 • Systém Polygraf pro sledování zápisu mluveného projevu v reálném čase. In Www.gong.cz: Časopis sluchově postižených [online]. 6.5.2011 [cit. 2012–05–07]. Dostupné z WWW: <http://www.gong.cz/…e/2011/05/16>.

Systém pre sledovanie textového zápisu výučby v reálnom čase

 • Systém pro sledování textového zápisu výuky v reálném čase. In Www.teiresias­.muni.cz [online]. 30.11.2011 [cit. 2012–04–11]. Dostupné z WWW: <http://www.teiresias.muni.cz/?…>.

Titulkovanie relácií v Českej televízii podľa zákona a v praxi

 • STRNADOVÁ, V. Titulkování poradů v České televizi podle zákona a v praxi. In Www.helpnet.cz: Informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. 26.3.2012 [cit. 2012–04–11]. Dostupné na WWW: <www.helpnet.cz/…wn_52439.pdf>.

Videokonferencia pre nepočujúcich

 • SKLENÁK, T. Videokonference pro neslyšící. Brno, 2009. Dostupné z WWW: <http://scholar.google.sk>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Eva Hladká.

Vytvorenie centra služieb a profesijného poradenstva pre osoby so sluchovým postihnutím

 • Vojtechovský, Roman. Vytvorenie centra služieb a profesijného poradenstva pre osoby so sluchovým postihnutím. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.