Oblasti tlmočenia tlmočníka – napr.:

 • úradný styk (nie právne záležitosti),
 • tlmočenie bohoslužby (viacerí účastníci),
 • stretnutia dôchodcov (viacerí účastníci),
 • odborná prednáška, seminár, konferencia, workshop, školenie (viacerí účastníci),
 • vodičský kurz (viacerí účastníci),
 • rekvalifikačný kurz (viacerí účastníci),
 • prednášky na vysokej škole (viacerí študenti),
 • všetky úkony, ktoré zabezpečuje osobný asistent pri individuálnom tlmočení,

1) Banskobystrický kraj:

2) Bratislavský kraj:

 • Oto Čihák, Bratislava, mobil: 0911 556 556, e-mail: otocihak@centrum.cz, tlmočenie v posunkovom jazyku (bez certifikátu) a artikulačné tlmočenie (bez certifikátu)
 • Izabela Golejová, Stupava, mobil: 0948 555 067, e-mail: izabela.golejova@yahoo.com, tlmočenie v posunkovom jazyku (certifikát)
 • Rénata Juríčková, Bratislava, mobil: 0907 667 557, e-mail: renata.jurickova@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku
 • Mgr. Milena Fabšičová, Bratislava, mobil: 0911 370 554, e-mail: milena.fabsicova@gmail.com, tlmočenie v v posunkovom jazyku (certifikát) a artikulačné tlmočenie (bez certifikátu)
 • Mgr. Peter Marček, Bratislava, mobil: 0902 953 342, e-mail: maxo.marcek@gmail.com, tlmočenie v v posunkovom jazyku (certifikát), artikulačné tlmočenie (certifikát) a súdny tlmočník v posunkovej reči (certifikát č. 950546)
 • Viola Ručkayová, Bratislava, mobil: 0903 968 318, e-mail: ruckayova@gmail.com

3) Košický kraj:

4) Nitriansky kraj:

 • Nora Michňová, Dubník, okr. Nové Zámky, e-mail: nora.m@centrum.sk
 • Stanislav Morávek, Nitra, mobil: 0905 173 292, e-mail: volunteer@effeta.sk, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie
 • Anna Šmehilová st., Nitra, mobil: 0905 173 292, e-mail: prezident@effeta.sk, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie
 • Anna Šmehilová ml., Nitra, mobil: 0905 173 292, e-mail: effeta@effeta.sk, tlmočenie v posunkovom jazyku a artikulačné tlmočenie

5) Trnavský kraj:

 • Kveta Lepótová, práca: Trnava, mobil: 0907 518 416, e-mail: taspotrnava@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku
 • Eva Šoltysová, práca: Trnava, mobil: 0911 909 186, e-mail: taspotrnava@gmail.com, tlmočenie v posunkovom jazyku

6) Žilinský kraj:

Ak ste tlmočník vykonávajúci úkon tlmočenia a získal osvedčenie od ATLPRENES (www.atlprenes.szm.sk) a chcete byť zaradený do tohto zoznamu, potrebovali by sme od vás tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • mesto bydliska alebo práce,
 • kontakt: číslo mobilu a emailová adresa,
 • typ tlmočenia: tlmočenie v posunkovej reči x artikulačné tlmočenie x taktilné tlmočenie pre hluchoslepých.

Údaje môžete poslať na emailový kontakt: info@nepocujuci.sk.