Ako prebieha príprava tlmočeného predstavenia

 • HÖFEROVÁ, Marta. Jak probíhá příprava tlumočeného předstávení? Infozpravodaj, 2012, č. 3, s. 14–16 [cit. 2012–03–07].

Analýza tlmočníckych služieb pre sluchovo postihnutých

 • HORÁKOVÁ, R. Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené. Brno, 2006. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…ni_prace.pdf>. Dizertačná práca. Masarykova univerzita. Vedúci práce Pavel Mőhlpachr.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

 • Kronusová, Martina. Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Chcete si na chvíľu vyskúšať, čo to znamená byť tlmočníkom? Tlmočnícka dilema – otázky – odpovede

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. 2010. Chcete si na chvíli vyzkoušet, co to znamená být tlumočníkem? Tlumočnická dilemata – otázky – odpovědi. Infozpravodaj. 2010, roč. 18, č. 4, s. 15–16.

Čo by mal vedieť tlmočník slovenského posunkového jazyka z pohľadu nepočujúcej mladšej generácie?

 • Vojtechovský, Roman. Čo by mal vedieť tlmočník slovenského posunkového jazyka z pohľadu nepočujúcej mladšej generácie? In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Desatoro komunikácie s nepočujúcim pacientom za prítomnosti tlmočníka

 • Desatero komunikace s neslyšícím pacientem za přítomnosti tlumočníka. In Www.vzp.cz [online]. [cit. 2012–05–11]. Dostupné z WWW: <http://www.vzp.cz/…mi/neslysici>.

Dobrý tlmočník musí byť aj zásobárňou vtipov

Etika v práci tlmočníka pre osoby so sluchovým postihnutím

Komparácia tlmočníkov posunkového jazyka v terciárnom vzdelávaní v USA a ČR

 • KUČEROVÁ, I. Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR. Brno, 2010. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…Kucerova.pdf>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Lenka Doležalová.

Medzinárodná konferencia tlmočníkov – EFSLI

 • ŠMEHILOVÁ, A. Medzinárodná konferencia tlmočníkov – EFSLI. Infonep, 2008, roč. 2, č. 11, s. 16–18.

Neslyšící lidé mohou využívat tlumočení online přes internet

 • Silovská, Zuzana. Neslyšící lidé mohou využívat tlumočení online přes internet. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman.Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Online tlumočnická služba pro neslyšící

 • Podivínová, Klára. Online tlumočnická služba pro neslyšící. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Počujúci potomci nepočujúcich rodičov ako tlmočníci

 • VRÁNEK, R. Slyšící potomci neslyšících rodičů jako tlumočníci. Brno, 2010. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/…4692/pedf_m/>. Diplomová práca. Masarykova univerzita. Vedúca práce Radka Horáková.

Prednáška o online tlmočenie APPN

 • HÖFEROVÁ, Marta. Přednáška o online tlumočení APPN. Infozpravodaj, 2012, č. 2, s. 5–6 [cit. 2012–02–07].

Profesionálny tlmočník posunkového jazyka pri pôrode

 • MOUDRÁ, A. 2010. Profesionální tlumočník znakového jazyka u porodu. Infozpravodaj, 2010, roč. 18, č. 3, s. 20.

Problematika osobnej asistencie

 • Čermáková, Agáta. Problematika osobnej asistencie. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Neprekážať, len byť namiesto hovorenia alebo posunkovania, nič viac. Rozhovor s Janou Petříčkovou

 • MOTEJZÍKOVÁ, J. 2010. Nepřekážet, jenom být místo mluvení nebo ukazování, nic víc. Infozpravodaj, 2010, roč. 18, č. 4, s. 22–24.

Popis projektu Tlmočnícke služby pre nepočujúcich

Rizikové povolanie – tlmočník

 • MARCINKOVÁ, A. Rizikové povolání – tlumočník. In: Www.osel.cz [online]. [cit. 2012–04–03]. Dostupné z WWW: <www.osel.cz/index.php?…>.

Rozhovor s Gerdinandom Wagenaarom, tlmočníkom medzinárodného posunkovania

Tlmočníci – zamestnanci školy

 • Tlumočníci. In: Www.sksp.org [online]. [cit. 2012–04–03]. Dostupné z WWW: <http://sksp.org/!tlumocnici>.

Tlmočnícka služba a osobná asistencia z môjho pohľadu

 • Puliš, Dušan. Tlmočnícka služba a osobná asistencia z môjho pohľadu. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Tlmočenie v Televíznych správach

 • Marček, Peter. Tlmočenie v Televíznych správach. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Tlmočenie študentom so sluchovým postihnutím na vysokej škole

 • Šarina, Róbert. Tlmočenie študentom so sluchovým postihnutím na vysokej škole. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Súdne tlmočenie v legislatíve a v praxi

 • Košútová, Mária. Súdne tlmočenie v legislatíve a v praxi. In: VOJTECHOVSKÝ, Roman. Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti [CD]. 1. vydanie. Bratislava: Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 2010. ISBN 9788097044206.

Umelecké tlmočenie

 • DINGOVÁ, N. – ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Umělecké tlumočení. In: V. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svätého F. Saleského v Nitre [zborník]. Nitra: Effeta – stredisko sv. F. Saleského, 2008. s. 142–149.

Umelecké tlmočenie (2. časť)

 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K. – DINGOVÁ, N. Infozpravodaj, 2008, roč. 16, č. 1, s. 6–8.

Umelecké tlmočenie (1. časť) – hudba a spev

 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K. – DINGOVÁ, N. Infozpravodaj, 2007, roč. 15, č. 4, s. 15–17.

Úvodné poznámky k tlmočeniu (český jazyk – český posunkový jazyk)

 • ŠEBKOVÁ, H. 2006. Úvodní poznámky k tlumočení (český jazyk – český znakový jazyk). Infozpravodaj, 2006, roč. 14, č. 4, s. 7–10.