Tradičné aktivity Nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu na Slovensku:

16. Mikulášsky turnaj v bowlingu, 2. decembra 2012

Mikulášsky turnaj v bowlingu sa koná každoročne od roku 2004.

Pokračovanie článku
15. Športový deň nepočujúcich , 13. augusta 2012

Športový deň nepočujúcich sa koná každoročne od roku 2007 v Trenčíne.

Pokračovanie článku
14. Medzinárodné stretnutie nepočujúcich, 13. augusta 2012

Akcia prebieha každoročne od roku 2009 v Nových Zámkoch.

Pokračovanie článku
13. Medzinárodný reprezentačný ples nepočujúcich, 13. augusta 2012

Ples sa konal každý rok od 1991 až do 1998 okrem roku 1994 v Bratislave.

Pokračovanie článku
12. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre, 24. júla 2012

Festival sa koná každé dva roky od roku 2000 v Nitre.

Pokračovanie článku
11. Tatranské stretnutie nepočujúcich, 26. júna 2012

Tatranské stretnutie nepočujúcich sa koná každý rok od roku 2001 v rôznych pohoriach Tatier.

Pokračovanie článku
10. Miss Nepočujúca Slovenska, 9. mája 2012

Súťaž Miss Nepočujúca Slovenska sa koná každý rok, prípadne každé dva roky cca od roku 1991 v rôznych mestách Slovenska.

Pokračovanie článku
7. Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých, 24. februára 2012

Hry prebiehajú každoročne od roku 2005 v športovom areáli Skalka alebo v stredisku Krahule pri Kremnici.

Pokračovanie článku
5. Medzinárodný halový futbalový turnaj nepočujúcich žiakov do 16 rokov, 24. februára 2012

Akcia prebieha každoročne od roku 1993 v Prešove.

Pokračovanie článku
4. Benefičný koncert Počuť srdcom, 24. februára 2012

Akcia prebieha každoročne od roku 1994.

Pokračovanie článku
2. Slovenský deň nepočujúcich, 24. februára 2012

Akcia prebieha každoročne od roku 2009 v rôznych mestách Slovenska.

Pokračovanie článku
1. Medzinárodný deň Nepočujúcich, 24. februára 2012

Akcia prebieha každoročne od roku 1978 v rôznych mestách Slovenska.

Pokračovanie článku