05/2014 – Chudobný nepočujúci sa stane bohatý – Príbeh Ladislava Svíčku