09/2014 – Ruské vojaci a nepočujúcich – Príbeh Ladislava Svíčku