1/2015 - Medveď a poľovník – Ladislav Svíčka Príbeh