1. Medzinárodný deň Nepočujúcich

Prvý Svetový kongres Svetovej federácie Nepočujúcich (www.wfdeaf.org) sa uskutočnil v septembri 1951. Oslavy Medzinárodného týždňa a dňa Nepočujúcich sú pripomienkou z tejto historickej udalosti.

MDN

Prvýkrát sa konala akcia Medzinárodného dňa Nepočujúcich (MDN) od roku 1958 v každom štáte vo svete i v Českosloven­sku. To vyplývalo zo Svetového kongresu Svetovej federácie Nepočujúcich, 2. septembra 1957 v Ríme, ktoré uznieslo každú štvrtú septembrovú nedeľu usporiadať v jednotlivých krajinách Medzinárodný deň Nepočujúcich. Potom od roku 1978 v čase dohody rozdelenia tejto akcie medzi Čechmi a Slovákmi sa táto akcia robila zvlášť.

Zámerom Medzinárodného dňa Nepočujúcich je oboznámiť politikov, verejnú správu a širokú verejnosť s úspechmi Nepočujúcich a o účasti komunity Nepočujúcich. Tieto dni sú tiež ukážkou solidarity medzi Nepočujúcimi a ich prívržencami a sú využívané ako čas na povzbudenie väčšieho úsilia presadzovať práva Nepočujúcich.

Usporiadanie každoročnej septembrovej akcie Medzinárodného dňa Nepočujúcich v súčasnosti patrí výlučne občianskemu združeniu Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), pretože je členom Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD). Predchodcami tejto akcie boli najprv Zväz invalidov v Slovenskej socialistickej republike (akcia prebiehala v rokoch 1978–1989), potom Slovenský zväz sluchovo postihnutých (1990 – 2006) a v súčasnosti ANEPS (2007 – doteraz).

História usporiadania Medzinárodného dňa Nepočujúcich na Slovensku:

 • 1978 – Košice
 • 1979 – Bratislava
 • 1980 – Košice
 • 1981 – Bratislava
 • 1982 – Prešov
 • 1983 – Lučenec
 • 1984 – Trenčín
 • 1985 – Zvolen
 • 1986 – Bratislava
 • 1987 – Nové Zámky
 • 1988 – Žilina
 • 1989 – Spišská Nová Ves
 • 1990 – Trnava
 • 1991 – Lučenec
 • 1992 – Topoľčany
 • 1993 – Košice
 • 1994 – Trenčín
 • 1995 – Hlohovec
 • 1996 – Martin
 • 1997 – Bratislava
 • 1998 – Púchov
 • 1999 – Nové Zámky
 • 2000 – Košice
 • 2001 – Senica
 • 2002 – Prešov
 • 2003 – Nitra
 • 2004 – Poprad
 • 2005 – Bratislava
 • 2006 – Žilina
 • 2007 – Zvolen
 • 2008 – Nové Zámky
 • 2009 – Lučenec
 • 2010 – Bratislava (hlavným organizátorom bol Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich)
 • 2011 – Nové Zámky
 • 2012 – Trenčín
 • 2013 – Žilina
 • 2014 – Košice
 • 2015 – Levice
 • 2016 – Púchov
 • 2017 – Poprad
 • 2018 – Žilina