12. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre

Cieľ festivalu: Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre chce poukázať na dôležitý fakt, že kultúra dokáže spájať. Tento festival sa zrodil na prelome nového tisícročia v roku 2000 a pravidelne sa realizuje zväčša každé dva roky. Festival rozbehol proces prelamovania všetkých bariér, ktoré rozdeľujú nepočujúcich a počujúcich a to prostredníctvom kultúry. Festival sa snaží o prienik a vzájomné pochopenie dvoch jazykovo odlišných kultúr a taktiež multikultúrneho a transnacionálneho európskeho priestoru n/Nepočujúcich. Hlavným poslaním festivalu je zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt nepočujúcich v rámci celej Európy.

festival

Organizátorom festivalu je občianske združenie Effeta – stredisko sv. Františka Saleského v Nitre.

História festivalu:

  1. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre – 21.01.2000 – 23.01.2000
  2. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre – 21.01.2002 – 27.01.2002
  3. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre – 19.01.2004 – 25.01.2004
  4. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre – 23.01.2006 – 29.01.2006
  5. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre – 21.01.2008 – 27.01.2008
  6. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre – 26.11.2012 – 2.12.2012

Môžete si zakúpiť zborníky z týchto festivalov – tu.

Zdroj: 6. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre: Festival 2012. In: [online]. [cit. 2012–07–24]. Dostupné z WWW: <www.effeta.sk/…val2012.htm˃.