14. Medzinárodné stretnutie nepočujúcich

Medzinárodné stretnutie nepočujúcich, so skratkou MSN, sa koná každoročne od roku 2009 v Nových Zámkoch. Organizuje sa 2-dňová akcia v piatok a v sobotu. V piatok večer sa schádzajú nepočujúci na posedení a v sobotu od rána sú pre nepočujúcich športovcov zo Slovenska a zahraničia pripravené športové súťaže. Organizátormi tohto stretnutia sú ŠKN Nové Zámky a CN ANEPS Nové Zámky.

História medzinárodného stretnutia nepočujúcich:

  1. 23.5.2009 – športové súťaže: futsal, volejbal, bowling, šípky
  2. 29.5.2010 – športové súťaže: šípky, stolný tenis, tenis, rybárske preteky, bowling, futsal
  3. 21.5.2011 – športové súťaže: futsal, volejbal, tenis, bowling (poznámka: táto akcia niesla názov: Slovenské stretnutie nepočujúcich)
  4. 30.6.2012 – športové súťaže: futsal, tenis, bowling
  5. 8.6.2013 – športové súťaže: futsal, tenis, bowling