2/2015 – Chudobný a inteligentý muž – Ladislav Svíčka Príbeh