3. Celoslovenský festival záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže

Cieľom festivalu je, aby široká verejnosť spoznala nádejné talenty detí a mládeže so sluchovým postihnutím a kultúru komunity Nepočujúcich.

Hlavným organizátorom festivalu bol až do roku 2003 Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Bratislave vždy v spolupráci so základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím. Od roku 2006, po zrušení zväzu, sa stala hlavným organizátorom podujatia Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom v spolupráci so Základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnou na Drotárskej ceste v Bratislave. Organizačný poriadok – tu.

História celoslovenských festivalov záujmovej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže:

 • 1991 – Kremnica
 • 1992 – Bratislava
 • 1993 – Lučenec
 • 1994 – Prešov
 • 1995 – Levoča
 • 1996 – Kremnica
 • 1997 – Bratislava
 • 1998 – Lučenec
 • 1999 – Prešov
 • 2000 – Košice
 • 2001 – Levoča
 • 2003 – Kremnica
 • 2004 – Bratislava
 • 2005 – Prešov
 • 2006 – Bratislava
 • 2007 – Bratislava
 • 2008 – Bratislava
 • 2009 – Bratislava
 • 2010 – Bratislava
 • 2011 – Bratislava
 • 2012 – Bratislava
 • 2013 – Bratislava
 • 2014 – Bratislava