37/2014 Správa zo zasadnutia Slovenského zväzu nepočujúcich