4. Benefičný koncert Počuť srdcom

Súčasťou festivalu záujmovo- umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí je už tradične aj benefičný koncert Počuť srdcom.

ZUČ

História benefičných koncertov Počuť srdcom:

 • 1994 – Trenčín
 • 1995 – Levoča
 • 1996 – Žiar nad Hronom
 • 1997 – Bratislava
 • 1998 – Lučenec
 • 1999 – Prešov
 • 2000 – Košice
 • 2001 – Levoča
 • 2003 – Žiar nad Hronom
 • 2003 – Trenčín
 • 2004 – Bratislava
 • 2005 – Prešov
 • 2006 – Bratislava
 • 2007 – Bratislava
 • 2008 – Bratislava
 • 2009 – Bratislava
 • 2010 – Bratislava
 • 2011 – Bratislava
 • 2012 – Bratislava
 • 2013 – Bratislava
 • 2014 – Bratislava