47/2015 ” Bude domov dôchodcov nepočujúcich na Slovensku? “