48/2015 ANEPS, jediná nádej, jeden krok pre budúcnosť nepočujúcich”