5. ročník festivalu Týžden komunikacie osôb se sluchovým postihnutím bol zahájený