Webové stránky inštitúcií a občianskych združení Nepočujúcich, osôb s poruchou sluchu a pre osoby s poruchou sluchu na Slovensku

  • Effeta – stredisko sv. Františka Saleského – www.effeta.sk
  • Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku – www.kcns.sk
  • Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich – www.myslim.sk
  • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím – www.nrozp.sk
  • Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich – www.sakmn.sk