59/2015 Nepočujúci riaditeľ zabezpečuje tlmočnícku službu