63 / 2015 – Dajme budúcnosť nepočujúcim deťom a mládežou