7. Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých

Celoslovenské zimné športové hry pre SP sa tradujú od roku 2005. Organizátorom týchto hier je Základná škola pre žiakov so SP Viliama Gaňu v Kremnici. Vyhlasovateľom športových hier je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaží sa v zimnom období každý rok v športovom areáli Skalka alebo v stredisku Krahule pri Kremnici.

Celoslovenské zimné športové hry pre SP sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej potreby celoživotnej pohybovej aktivity. Ich poslaním je aj vyhľadávať talentovaných žiakov v športe, podporovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu, zároveň zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných športových súťažiach. Organizačný poriadok – tu.

Použitá literatúra:

  • Organizačný poriadok – Celoslovenské zimné športové hry pre sluchovo postihnutých. Dostupné na: <www.minedu.sk/index.php?…>.