70 / 2015 – Prezídium ANEPS nesúhlasi dať zľavu pre členov ANEPS, aby mali zľavu pre Blogér JC