71 / 2015 – Pohroma a katastrofálna budúcnosť nepočujúcich – jediná šanca ako zabrániť