Dôležitosť posunkového jazyka pre dodržiavanie rovnoprávnosti v EÚ