Dotazník k zamestnávaniu nepočujúcich a nedoslýchavých

Dotazník k zamestnávaniu nepočujúcich a nedoslýchavých, ktorý realizuje Agentúra pre podporu nepočujúcich (APPN) v rámci projektu DEAF SUPPORT. Dotazník