Jana Žitňanská: Pomáhame ľuďom so sluchovým postihnutím