Jana Žitňanská: Správa v SPJ Európska smernica o prístupnosti