Kde sa bude konať Medzinárodný deň Nepočujúcich a Slovenský deň Nepočujúcich v roku 2013?

Kde sa bude konať Medzinárodný deň Nepočujúcich a Slovenský deň Nepočujúcich v roku 2013? Dozviete sa tutu.