Neoprávnené vymáhanie úhrady poistného na verejné zdravotné poistenie od osobných asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Neoprávnené vymáhanie úhrady poistného na verejné zdravotné poistenie od osobných asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – tu