Neurčené občianske združenia

  1. CODA /23.11.2007/, Krajná 34, 821 04 Bratislava, e-mail: petermarcek@zoznam.sk
  1. Logosluch /20.7.2012/, Sabinovská 38, 080 01 Prešov
  1. Občianske združenie ODAN /Otvorené dialógy a nepočujúci/ /24.4.2009/, Nevoľné 1, 967 01 (6 km od Kremnice), e-mail: Rudolf.Bartosik@gmail.com
  1. Spoločnosť na pomoc nepočujúcim – SPPN /20.3.2000/, Budatínska 59/A, 851 05 Bratislava, e-mail: sppn@sppn.sk