Nová kniha s názvom Sociálna rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím

Vyšla nová kniha s názvom Sociálna rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím od autoriek Juhásová Andrea – Šmehilová Anna – Ajdariová Petra.

UKF NR