Nová webová stránka o sprístupňovaní kultúrnych zariadení a aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím

Nová webová stránka o sprístupňovaní kultúrnych zariadení a aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím – tu.