Občianske združenia zamerané na činností miestnych klubov

 1. Bratislavský spolok nedoslýchavých /26.9.2011/, Borekova 44, 82106 Bratislava
 1. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 – BSN 1930 /29.11.2007/, Haanova 10, 852 23 Bratislava, web: www.bsn1930.wbl.sk
 1. Dunajský spolok nepočujúcich /21.6.2012/, Klub dôchodcov, Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, e-mail: juliette@centrum.sk
 1. Hlohovecký spolok nepočujúcich /25.3.2010/, M.R.Štefánika 3, 920 01 Hlohovec, e-mail: deafhlohovec@gmail.com
 1. Klub nepočujúcich Senica /6.5.2010/, Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica
 1. Piešťanský spolok nepočujúcich /8.4.2010/, A. Hlinku 41, 921 01 Piešťany, e-mail: deaf.piestany@gmail.com
 1. Prešovský spolok nepočujúcich /3.12.2010/, Sibírska 6960/30, 080 01 Prešov
 1. Prievidzský spolok nepočujúcich /14.12.2010/, Svätoplukova 90/14, 971 01 Prievidza, web: www.pdsn.sk
 1. Trnavský spolok nepočujúcich /29.3.2010/, Kollárova 24, 917 07 Trnava, web: www.tsn.weblahko.sk
 1. Základná organizácia nedoslýchavých /8.7.2011/, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín
 1. Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička /22.12.2006/, SNP 32/89, 914 51 Trenčianske Teplice