Občianske združenia zamerané na oblasť kultúry a vzdelávania

  1. DeafStudio /23.12.2008/, Sibírska 6960/30, 080 01 Prešov, web: www.deafstudio.net
  1. Divadlo Tiché iskry – DTI /16.9.2005/, Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica, web: www.ticheiskry.sk
  1. Folklórne združenie Madovec /27.05.1998/, Pražská 5, 811 04 Bratislava, web: www.madovec.sk
  1. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich /30.12.2005/, Jelačičova 4, 821 08 Bratislava, web: www.myslim.sk
  1. Spolok nepočujúcich pedagógov – SNEPEDA /9.12.2003/, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava, web: www.snepeda.wbl.sk