Občianske združenia zamerané na oblasť mládeže

  1. Klub mladých nepočujúcich Bratislava /25.5.2010/, Farského 22, 851 01 Bratislava
  1. Klub mladých nepočujúcich Hlohovia /8.4.2010/, M.R.Štefánika 3, 920 01 Hlohovec
  1. Klub mladých nepočujúcich Trenčín /21.5.2010/, Halalovka 2347/51, 911 08 Trenčín
  1. Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich – SAKMN /21.12.2006/, Solivarská 2, 080 05 Prešov, web: www.sakmn.sk
  1. Solidarita mladých nedoslýchavých /15.3.2007/, Saratovská 14, 841 02 Bratislava, web: www.somned.wbl.sk
  1. Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike /3.4.1998/, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava, e-mail: zodmsp@gmail.com