Občianske združenia zamerané na oblasť tlmočníctva

  1. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska – ATLPRENES /28.6.1999/, Svätoplukova 20, 821 08 Bratislava, web: www.atlprenes.szm.sk
  1. Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka – SKTPJ /18.1.2008/, Súmračná 18, 821 01 Bratislava, e-mail: kgustafikova@gmail.com