Občianske združenia zamerané na osoby s hluchoslepotou

  1. Slovenská komunita hluchoslepých /5.6.2003/, Lesnícka 18, 080 01 Prešov
  1. Združenie rodičov a priateľov hlucho-slepých detí /20.1.1998/, Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, web: www.hluchoslepi.ic.cz