Občianske združenia zamerané na rôzne činnosti

  1. EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského /23.1.2001/, Samova 4, 949 01 Nitra, web: www.effeta.sk
  1. Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava /23.5.2012/, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, web: http://kcnba.nawebe.net/
  1. Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku – KCNS /27.5.1992/, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, web: www.kcns.sk