Občianske združenia zamerané na užívateľov kochleárneho implantátu

  1. Združenie užívateľov kochleárneho implantátu /27.2.1998/, Jedľová 12, 911 05 Trenčín