POLEMIC - Gangster SKA - tlmočník: Tomáš Slezák (Magio pláž, Bratislava, 2014)