POLEMIC - Hypochonder - tlmočníčka: Kamila Trévaiová (Magio pláž, Bratislava, 2014)