POLEMIC - Hypochonder - tlmočníčka: Kamila Trévaiová (Rohožník, 2014)